bip.szpitalilza.com.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Szpital Rejonowy w Iłży www.szpitalilza.com.pl
Jednostki organizacyjneWykaz telefonów strona główna 

Wykaz telefonów
 

 

 WYKAZ TELEFONÓW

Szpital

Oddział Wewnętrzny

Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

Sekretarka Medyczna

 

- 48 3856991

- 48 3856992

- 48 3856989

- 48 3856990

Oddział Chirurgii Ogólnej

Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

 

 

- 48 3856986

- 48 3856987

- 48 3856985

Oddział Ginekologiczno-Położniczego z op. nad now (rooming-in)

Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

Dyżurka Pielęgniarek (noworodki)

Wypisy

Sala Porodów Rodzinnych

 

- 48 3856981

- 48 3856983

- 48 3856980

- 48 3856973

- 48 3856984

- 48 3856982

Oddział Pediatrii

Gabinet Ordynatora

Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

 

 - 48 3856971

 - 48 3856972

 - 48 3856970

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet Ordynatora / Gabinet Lekarski

Dyżurka Pielęgniarek

 

 - 48 3856960

 - 48 38569 61

Blok Operacyjny

 - 48 3856988

Izba Przyjęć

 - 48 3856950

Apteka

 - 48 3856956

Laboratorium Analityczne

 - 48 3856962

Bank Krwi

 - 48 3856955

Pracownia Endoskopowa

 - 48 3856954

Pracownia RTG

 - 48 3856957 kom. 668494206

Pracownia USG

 - 48 3856977

Sterylizatornia

 - 48 3856966

Pielęgniarka Epidemiologiczna

 - 48 3856958

 

 

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Kierownik / Naczelna Pielęgniarka

Dyżurka Pielęgniarek

 - 48 3856959

 - 48 3856968

Zakład Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Ratunkowe

Dyspozytornia

 

 - 48 3856967

 - 48 6163009

Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Ginekologii – Położnictwa

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Neurologiczna

Porania Okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

 - 48 3856974

 - 48 3856974

 - 48 6163063

 - 48 3856975

 - 48 3856975

 - 48 3856975

 - 48 3856976

 - 48 3856978

 - 48 3856978

 - 48 6163063

 - 48 6163063

 - 48 6163063

 - 48 6163063

 - 48 6163063

Zakład Podstawowa Opieka zdrowotna

Ambulatoryjna i wyjazdowa Opieka Pielęgniarska

  - 500190727

Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Rejestracja

Kinezyterapia

- 486163063 lub  48 6163175 wew. 26

- wew. 27

Pracownicy administracyjni, ekonomiczni, techniczni, gospodarczy

Centrala

Dział Finansowo-Księgowy (płace)

Dział Finansowo-Księgowy (Zastępca Głównego Księgowego/Kasa)

Dział Służb Pracowniczych

Radca Prawny

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych

Stanowisko pracy ds. obronnych, ochrony inf. niejawnych i p/poż

Stanowisko pracy ds. BHP

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych

Dział Analiz, Statystyki Medycznej i Marketingu

Dział Obsługi Techniczno-Administracyjnej

Zaopatrzenie

Warsztat Elektryków

Portiernia

Pomieszczenie do wydawania i przyjmowania bielizny

Sekcja Higieny

 - 48 6163175, 48 6163063

 - wew. 53

 - wew. 54

 - wew. 17

 - wew. 17

 - wew. 18

 - wew. 15

 - wew. 52

 - wew. 52

 - 48 3856951

 - 48 3856952

 - 48 3856953

 - 483856965 kom. 664481280

 - 48 3856964

 - 48 3856963

 - 48 3856979 kom. 662255382

 
Informację zaktualizowano 2010-02-18 09:23:20, wprowadzający: Administrator Szpitala
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.szpitalilza.com.pl